2010-09-28

PEMOHONAN TERBUKA UNTUK MENGHASILKAN

PEMOHONAN TERBUKA UNTUK MENGHASILKAN
KERTAS CADANGAN
PROJEK PENTERNAKAN LEMBU (TERNAKAN JALANAN) DAN
PELANCONGAN TERNAKAN
DI KOTA BELUD , SABAH
KEPADA ,
YB. DATUK ABDUL RAHMAN DAHLAN,
AHLI PARLIMEN P169 KOTA BELUD
SABAH.Draft Cadangan;
Jupikely James Silip
Universiti Malaysia Sabah (UMS)


DRAFT CADANGAN PROJEK PENTERNAKAN LEMBU DAN PELANCONGAN TERNAKAN DI KOTA BELUD, SABAH
JUPIKELY JAMES SILIP
Agric.Cert.(IPSabah), Dip. K.H.P., Bsc.,Ms. Agric. Sc. (UPM)
Tim. Dekan, Sekolah Pertanian Lestari, Universiti Malaysia Sabah.
Tel: 088-320000 Ext. 5640, 019-8823023. E-mail: silip@ums.edu.my


1.0 PENGENALAN


Daerah Kota Belud (KB) adalah sinonim dengan nama jolokan pekan ‘couboy’. Nama jolokan, kerana setiap tahun di adakan perarakan kuda berhias. Malahan di sesetengah kampung perkahwinan tidak sah jika tidak diiringi dengankuda berhias ini. Daerah KB juga terkenal dengan ternakan lembu jalanan. Sistem penternakan extensif yang terpaksa dijalanakan oleh orang kampung kerana minat yang mendalam dalam penternakan dan ruang ragut yang kian kecil. KB juga terkenal dengan adat ternakan. Sebagai contoh jika ternakan mati dilanggar di jalan raya maka pelanggar tersebut wajib membayar ternakan tersebut. Oleh itu, pengguna jalan raya terpaksa memperlahankan kenderaan untuk melintasi kampung dan secara langsung memperlahankan pergerakan lalu lintas. Minat penternakan dikalangan penduduk kampung di KB kini menunjukkan kemajuan. KB memang terkenal dengan aktiviti menunggang burung unta. Di tempat yang lain pula sudah ada penduduk yang menjadikan penternakan lembu tenusu sebagai sumber pendapatannya.

Daripada fakta di atas menunjukkan bahawa industri penternakan di KB mempunyai kelebihan dan berpotensi untuk dimajukan. Walaubagaimanapun pendekatan pelaksanaan projek pembangunan ini perlulah dirancang dengan baik. Pihak Kerajaan wajar menentukan polisinya untuk membantu pihak berminat untuk mencorakkan aktiviti turun-temurun penternakan di daerah ini. Adunan aktiviti konvensional perlulah disuntik dengan kaedah kontemperori pengurusan penternakan.


Apabila kemajuan ditunjukkan dalam projek penternakan lembu pedaging, maka wajarlah ditambah nilai dengan menjadikan sumber yang ada digunakan sepenuhnya. Oleh itu, Projek ini akhirnya akan diberjalan berdasarkan konsep pelancongan ternakan. Untuk konsep pelancongan ini, Kuda padi yang banyak di KB akan dijalankan sebagai kekuatan atau imej pelancongannya. Pelbagai pakej pelancongan akan diperkenalkan seperti perkemahan berkuda dan merentasi Daerah KB dengan menunggang kuda. Pada masa yang sama KB boleh menjadi pusat aktiviti berkuda Negeri Sabah yang terkenal di Malaysia dan Dunia.

Oleh itu, cadangan ini akan memberikan idea awal untuk membolehkan projek ini berjalan.

2.0 KEPENTINGAN DAN KESAN PELAKSANAAN PROJEK INI KEPADA MASYARAKAT DAERAH KOTA BELUD
Beberapa kepentingan dan kesan pelaksanaan projek ini kepada mesyarakat KB iaitu:

2.1 Imej KB sebagi pekan Kuda dicerminkan dengan kemajuan pelancongan ternakan. Banyak pelancong akan dating ke KB untuk melihat dan mencuba pakej pelancongan ternakan yang unik. Malahan industry sukan ternakan seperti sukan berkuda dunia tidak mustahil akan dijalankan di daerah ini suatu hari nanti.
2.2 Banyak sumber pekerjaan baru kepada penduduknya akan terjana. Penduduk yang menjadikan ternakan kudanya sebagai minat sahaja akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan. Banyak pembantu pelancongan akan diperlukan. Hotel lima bintang mesti diperlukan. Industri hiliran lain adalah seperti kraftangan pelancongan dan industry makanan ternakan itu sendiri.
2.3 Masalah lembu jalanan akan dikurangkan atau dihapuskan. Ternakan akan dibeli oleh industry dan dijaga dan dikembangbaikkan di satu tempat khas. Penduduk boleh memikirkan sama ada menjual atau menyewakan ternakan kepada industry tersebut. Untuk ini kerajaan akan berkerjasama untuk menguatkuasakan akta penternakan tertentu.
2.4 KB akan menjadi salah satu daerah pengeluaran daging lembu yang terkenal di Negeri Sabah.
2.5 KB akan memiliki peladang jutawan tempatan.

3.0 JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

Berikut adalah cadangan aturan jadual pelaksanaan projek ini.

3.1 Penghasilan idea. Cetusan awal idea telah dihasilkan.
3.2 Permohonan bajet kertas cadangan dan bajet diluluskan. Mohon diluluskan
3.3 Penghasilan Kertas Cadangan.
3.4 Kajian feasibility.
3.5 Kelulusan kewangan.
3.6 Perlantikan individu pelaksana dan pakar nasihat.
3.7 Pelaksanaan
3.8 Pemantauan berterusan.4.0 KOS PELAKSANAAN PROJEK.

Kos sebenar untuk melaksanakan projek ini belum dapat ditentukan lagi. Dijangkakan bajet adalah dalam lingkungan 2-3 juta ringgit. Oleh itu, kertas cadangan perlu dihasilkan. Untuk ini diharapakan supaya satu bajet khas diperuntukkan untuk membayar honorarium pakar untuk menghasilkan satu kertas cadangan yang lebih baik di ikuti dengan kajian feasibility. Dicadangkan sebanyak RM30,000 diperuntukkan untuk menghasilkan kertas cadangan ini. Berikutan adalah justifikasi peruntukan yang dicadangan.

Sebanyak empat orang pakar diperlukan untuk menghasilkan kertas cadangan yang baik. Seorang pakar haiwan dan pertanian, seorang pakar lukisan landskap, seorang pakar kajian ekonomi dan social dan seorang lagi pakar dalam bidang pelancongan. Semua pakar ini adalah kakitangan Universiti Malaysia Sabah. Seramai 10 orang penemuduga pula diperlukan untuk membuat survey social ekonomi penduduk KB yang terlibat. Seorang sekateriat pula diperlukan untuk menfailkan dan membukukan hasil kajian ini.Bil Perkara Bajet (RM)
1. Penghasilan idea.

 Setiap pakar dijangka akan menghasilkan masa sebanyak 20 jam untuk memikirkan dan menuliskan idea. Kadar bayaran honorarium pakar minima Master Holder adalah RM100/jam x 20Jam x 4 orang pakar = Rm8000.
 Sebanyak 10 siri mesyuarat dijangka akan berjalan dan setiap sesi sebanyak 5 jam akan dihabiskan. RM100/jam x 5jam x 4orang pakar =RM 8008,800
2. Elaun makan dan minum.
 Sekurang-kurangnya 5 kali elaun makan dan minum dibenarkan dengan kadar khas golongan DS45 iaitu RM85/hari, RM85 X 5 hari X 4 orang = RM1,700


1,700
3 Elaun hotel dan penginapan
 Sebanyak 5 malam dibenarkan dengan sewa hotel standard kelayakan DS45 iaitu RM180, RM180 X 5 malam x 4 orang = RM 3,600


3,600
4 Elaun Pengangkutan
 Anggapan jarak KK ke KB iaitu 60 KM pergi dan balik RM0.60/KM X 120 KM X 4 orang X 5 hari =RM 1,440

1,440
5 Alat tulis
 Setiap pakar dijangka hanya menghabiskan RM100 untuk alat tulis, RM100 X 4 orang =RM400
 Bainding kertas kerja dan fotostat anggaran RM600.
 Sewaan elektronik seperti desktop = RM500.1,500
6 Elaun perhubungan (Air time telephon)
 Dijangka Rm100 seorang dan RM1,000 bagi ketua perhubungan.
1,500
7 Bayaran khas pengumpul data social:-
 RM50/hari X 10 orang X 3 hari = RM1,500
 Pengangkutan Rm150/hari X 2 buah kereta X 3 hari =RM900.

2,400
8 Bayaran sekateriat khas.
 RM1200/bulan untuk 3 bulan projek berjalan
3,600
9 Lain-lain:-
 Luar jangka seperti mengadakan dialog terbuka dan makan minum semasa temuduga social ekonomi.

5,460
Jumlah yang dipohon 30,000

5.0 KESIMPULAN
Jawatankuasa pencetus awal idea ini mencadangkan supaya bajet penghasilan kertas cadangan ini diluluskan untuk membolehkan satu kertas kerja yang baik dapat dihasilkan. Kami percaya bahawa projek ini mempunyai kepentiangan yang jelas bukan sahaja kepada kemajuaan daerah tetapi imej kepimpinan ahli mesyarakat di daerah KB.

2010-09-26

KOTA BELUD MAJU MENJELANG 2020 .

SUDUT SETEMU-TEMU 25 SEPTEMBER 2010

.

Sebelum kita membicarakan strateginya mari kita lihat resolusi persidangan meja bulat majlis permuafakatan yang telah diadakan pada 19-20 Mei 2006 , bertempat di Hotel Beverly , Kota Kinabalu sebagai Take Off Value ( TOV ) :-
Resolusi
Persidangan Meja Bulat Menangani Kemiskinan
Menerusi Pendidikan
Kota Belud 2006 – 2010
19-20 Mei 2006
Hotel Beverly,Kota Kinabalu
Pendahuluan
Menyedari bahawa kemiskinan adalah punca rangkaian kecelakaan yang bertali-temali, lalu membentuk apa yang dinamakan pusatan ganas atau lingkaran setan . Kemiskinan mendorong perlakuan jahat seperti penjenayah , perjudian , samseng , ketagih arak , pelacuran hingga sanggup menggadai maruah dengan hidup meminta – minta dan menukar pegangan hidup .
Menginsifi bahawa kemiskinan jika tidak ditangani secara serius berpotensi besar menjadi time bom (jangka bom) sosial yang boleh menghuru – harakan keharmonian sosial. Jurang miskin-kaya yang melampau apabila sekelompok berleluasa mengumpul kekayaan secara tidak wajar manakala pihak lain merasa tidak dipedulikan atau diperlakukan secara tidak adil, lambat-laun akan mencetuskan ketegangan.
Memandang berat kenyataan bahawa Daerah Kota Belud menduduki tempat ketiga termiskin di negeri Sabah ,
Menginsafi bahawa perancangan strategik mengeluarkan masyarakat daripada kemiskinan adalah dengan pembinaan masyarakat berilmu , dan berkemahiran dan memiliki nilai (masyarakat terdidik) yang bermaksud strategi jangka panjang yang membolehkan hidup berdikari dan kecukupan ( helping the people to help themselves), bahawa ilmu adalah kebaikan utama dalam hidup manakala menuntut ilmu adalah menjadi kewajipan kepada semua manusia dan menerima kenyataan bahawa pendidikan eleman penting dalam pencapaian teras dan objektif Misi Nasional Teras Kedua iaitu” Meningkatkan keupayaan pengatahuan , kreativiti dan inovasi Negara serta memupuk ” minda kelas pertama ” yang bergantung kepada mutu modal insane ”, maka Persidangan Meja Bulat Ancaman Kemiskinan Menerusi Pendidikan daerah Kota Belud.dianjurkan oleh:-

SK.Taun Gusi, Kota Belud
PIBG SK.Taun Gusi, Kota Belud
Kelab Usahawan Taun Gusi, Kota Belud
Gerakan Desa Wawasan Taun Gusi Padang,Kota Belud
Kelab Belia Perkasa Taun Gusi, Kota Belud
KRT Taun Gusi Padang, Kota Belud
JKKK Taun Gusi Padang, kota Belud
Persatuan Sama(PSS) Taun Gusi, Kota Belud
Ketua Kampung Taun Gusi, Kota Belud
Jawatankuasa Masjid Taun Gusi, Kota Belud
Dengan kerjasama
Pejabat Perhubugan Parlimen Kota Belud
Pejabat DUN Tempsuk
Pejabat DUN Usukan
Pejabat DUN Kedamaian
Persidagan ini telah dihadiri 50 peserta yang mewakili Pertubuhan Bukan Kerajaan , Jabatan – Jabatan Kerajaan dan Pemimpin – pemimpin Masyarakat .

Menerima hakikat bahawa setiap insan dalam masyarakat sama ada remaja ,dewasa , belia dan tua mempunyai hak untuk menikmati kebahagian dalam kehidupan baik dalam aspek jasmani mahu pun rohani . Jesteru semua pihak yang terlibat dalam berkepentingan mempunyai tanggungjawab untuk membasmi kemiskinan.
Bertitik tolak dari kesedaran dan keinsafan tersebut, persidangan pada hari ini memperakukan bahawa kemiskinan boleh dibasmi dengan cara berikut;
1. Jalan terbaik menagani kemiskinan adalah dengan membetulkan pandangan hidup ( world view ) yang benar tentang punca – punca kemiskinan , strategi pembasmian kemiskinan dan aggapan membasmi kemiskinan adalah melawan takdir. Ini adalah kerana soal kemiskinan berkait rapat dengan sistem nilai, cara berfikir, sikap dan cara bertindak seseorang . Kemiskinan bukan sahaja bersifat ekonomi dan nisbi ( reletif ) tetapi bersifat keharmonian , kejiwaan dan akal . Dalam erti kata lain menerusi pembinaan masyarakat yang berpendidikan .
2. Keyakinan bahawa fenomena kemiskinan boleh dibasmi bermula niat yang tulus, daya ikhtiar bersungguh – sungguh komitmen serius, memahami keutamaan , mempunyai modus operandi yang terancang , diikuti dengan pemantauan dan penilaian berterusan.
3. Timbul rasa kasih dan sayang dan terbit dalam hati nurani pemimipin yang prihatin danbertanggungjawab terhadap nasib masyarakatnya hatta bukan kalangan bangsa , selagi bernama manusia atas nama “ kemuliaan insan ”
Makhluk terbaik yang memiliki martabat keinsanan , apatah terhadap nasib anak bangsa sendiri .
4. Fenomena kemiskinan tidak boleh diselesaikan hanya dengan fakta dan angka (misalnya 1616 isi rumah lima orang memeperolehi PPK ( pendapatan paras kemiskinan)kurang RM 345.00 dikelompokkan sebagai miskin mutlak , manakala RM 690.00 miskin),seharusnya dusantuni dengan jiwa yangboleh hidup dengan mampu merasa. Selain insaf dengan golongan miskin mutlak , yang harus juga dibimbangkan adalah golongan mudah miskin(PPK RM 1200.00) penurunan jumlah rakyat miskin mutlak akan mengakibatkan rasa berjaya dan merasa pencapaian yang sebenar tidak tepat. Paras kemiskinan itu sendiri beranjak mengikut tempat dan jumlah tanggungan.
Strategi
Persidangan ini merancang beberapa pendekatan untuk menangani ancaman kemiskinan menerusi pendidikian daerah Kota Belud iaitu:
1. Gerakan meningkatkan kesedaran tentang peri pentingnya ilmu dan pendidikan dalam kehidupan yang mampu mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan , bahawa ilmu adalah kebaikan utama dan perlu diberi keutamaan.
2. Semua kanak – kanak di Daerah Kota Belud haruslah dipastikan menerima pendidikan wajib bermula pra sekolah hingga ke tingkatan lima selari dengan konsep pendemokrasian pendidikan tanpa sebarang keciciran akibat masalah kemiskinan . Anak adalah aset yang amat berharga . Setiap daripada mereka memiliki potensi , bakat , minat untuk diperkembangkan .
3. Bantuan , sokongan dan galakan hendaklah diberi kepada mereka yang mampu melanjutkan pelajaran ke peringkat sijil , diploma dan ijazah pertama . Kemiskinan harta tidak patut dibenarkan menghalang mereka dari menimbah ilmu ,kemahiran dan nilai. Sehubungan itu , Yayasan Kota Belud perlu diaktifkan semula bertujuan memberi bantuan yang memadai, selaras dengan gagasan “Sekurang – kurangnya Satu Keluarga Satu Profesional .
4. Gerakan meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian pelajar Kota Belud dalam peperiksaan UPSR , PMR , SPM dan STPM hendaklah diperhebatkan hingga mencapai sasaran .
5. Kejayaan pembestarian pendidikan bergantung kepada penglibatan , sumbangan dan sokongan pemimipin sekolah , guru , sekolah serta komuniti bagi menjamin penyediaan modal insan berkualiti . Pihak ‘stakeholder’ perlu membestarikan diri selaras dengan tuntutan era globaliasi yang semakin mencabar agar dapat menyiapkan diri untuk menerima dan melaksana perubahan yaaang berlaku . Sokongan berbentuk material ( tajaan akhbar – Sisipan Skor A ) sumbangan idea dan bantuan psikologi kepada pihak sekolah amat diperlukan termasuk penglibatan aktif PIBG .
6. Gerakan mempertingkatkan kemudahan fizikal dan prasarana di sekolah terutama di kawasan terpencil bagi mempastikan proses pendidikan berjalan perlu dilaksanakan meliputi perumahan guru , asrama desa , kemudahan pengangkutan dan perhubungan , bekalan eletrik dan air bersih .
7. Memberi peluang seluas mungkin kepada pelajar-pelajar lepasan SPM dan STPM memperolehi kemahiran dalam bidang teknikal berasaskan potensi , minat dan prospek masa depan .
8. Memupuk dan meningkatkan kerjasama erat dan padu antara individu , kelompok , masyarakat , Pertubuhan Bukan Kerajaan , dan pemimpin dalam menangani isu .
9. Pembangunan belia hendaklah berteraskan kepada konsep pembangunan insan yang mengambil kira kepentingan semua aspek kehidupan meliputi intelek , rohani dan jasmani . Program belia yang terancang , bersepadu dan dinamik ke arah penyuburan potensi dan niali-nilai mulia akan meningkatkan penyertaan dan peranan belia dalam pembangunan masyarakat .Ahli persaruan belia adalah mereka yang bebas daripada terjerumus dalam gejala sosial .
10. Pemimpin masyarakat , jabatan dan agensi , pertubuhan bukan kerajaan dan institusi keluarga melaksanakan amanah dengan sikap penuh bertanggungjawab , bersih dan cekap . Bersedia menyelesaikan setiap masalah secara berhemah serta sanggup turun padang . Kepimpinan mestilah berorentasikan pemimpin-pendidikan dan pemimpin-perubahanyang memiliki nilai-nilai unggul berteraskan keilmuan , berhemeh tinggi , serta berhikmah yakni mempunyai idealism yang jelas tetapi praktikal dalam menangani reality masayarakat .
11. Satu badan pemandu Program Menangani Masyarakat Kemiskinan menerusi Pemerkasaan Pendidikan Kota Belud yang memfokas kepada pemikiran , tenaga dan sumber untuk memperkasakan pendidikan di daerah Kota Belud perlu dibentuk segera .
12. Satu jawatankuasa pemantauan resolusi ditubuhkan di peringkat daerah untuk mempastikan resolusi dilaksanakan dan dinilai keberkesanannya dan seterusnya dirancang semula . Jawatankuasa ini terdiri daripada pemimpin masyarakat , pegawai jabatan dan agensi kerajaan serta individu .
13. Persidangan ini telah mengenal pasti adanya cabaran dan halangan utama tentang masalah sikap dalam sebarang perubahan . Maka persidangan ini mencadangkan supaya diadakan satu bengkel khusus untuk membincangkan Masyarakat Kota Belud dan Perubahan Sikap .

Gejala Sosial
Gejala yang boleh menjejaskan tumpuan pelajaran dibenteras dengan bersungguh-sungguh khususnya melalui pencegahan awal . Penguatkuasaan dan pengesanan penyalahgunaan dadah perlu lebih sistematik dan berkesan dengan member penekanan kepada kawsan-kawasan berisiko tinggi di Kota Belud . Masyarakat perlu berperanan membasmi ancaman dadah .

Pembangunan Ekonomi
Satu sistem penyaluran maklumat – mudah , efektif , berkesan serta mesra pengguna perlu dibangunkan untuk menyebarakan peluang-peluang ekonomi bagi meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk latihan teknikal dan vokosional ( Jabatan Pertanian ) , kemudahan pinjaman modal (Bank Pertanian)
Keberkesanan pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi setiap jabatan dan agensi kerajaan yang sedia ada hendaklah sentiasa dinilai dan diselaraskan antara satu sama lain .
Kaji semula terhadap kawasan tanah yang sedang dan tidak diusahakan (terbiar) daripada 41, 812.57 hektar dari segi potensi dan produktivitinya perlu dibuat segera .
Tanah Rezab hendaklah dibangunkan sebagai sumber baru ekonomi penduduk berkenaan .
Agensi kerajaan mengambil kampung yang miskin sebagai kampung angkat .
Tidak menghadkan kumpulan kelompok penanaman getah kepada keluasan tertentu sahaja .


Disediakan oleh
Saibeh Bin Haji Mansor
( Pengerusi Persidangan )