2010-09-28

PEMOHONAN TERBUKA UNTUK MENGHASILKAN

PEMOHONAN TERBUKA UNTUK MENGHASILKAN
KERTAS CADANGAN
PROJEK PENTERNAKAN LEMBU (TERNAKAN JALANAN) DAN
PELANCONGAN TERNAKAN
DI KOTA BELUD , SABAH
KEPADA ,
YB. DATUK ABDUL RAHMAN DAHLAN,
AHLI PARLIMEN P169 KOTA BELUD
SABAH.Draft Cadangan;
Jupikely James Silip
Universiti Malaysia Sabah (UMS)


DRAFT CADANGAN PROJEK PENTERNAKAN LEMBU DAN PELANCONGAN TERNAKAN DI KOTA BELUD, SABAH
JUPIKELY JAMES SILIP
Agric.Cert.(IPSabah), Dip. K.H.P., Bsc.,Ms. Agric. Sc. (UPM)
Tim. Dekan, Sekolah Pertanian Lestari, Universiti Malaysia Sabah.
Tel: 088-320000 Ext. 5640, 019-8823023. E-mail: silip@ums.edu.my


1.0 PENGENALAN


Daerah Kota Belud (KB) adalah sinonim dengan nama jolokan pekan ‘couboy’. Nama jolokan, kerana setiap tahun di adakan perarakan kuda berhias. Malahan di sesetengah kampung perkahwinan tidak sah jika tidak diiringi dengankuda berhias ini. Daerah KB juga terkenal dengan ternakan lembu jalanan. Sistem penternakan extensif yang terpaksa dijalanakan oleh orang kampung kerana minat yang mendalam dalam penternakan dan ruang ragut yang kian kecil. KB juga terkenal dengan adat ternakan. Sebagai contoh jika ternakan mati dilanggar di jalan raya maka pelanggar tersebut wajib membayar ternakan tersebut. Oleh itu, pengguna jalan raya terpaksa memperlahankan kenderaan untuk melintasi kampung dan secara langsung memperlahankan pergerakan lalu lintas. Minat penternakan dikalangan penduduk kampung di KB kini menunjukkan kemajuan. KB memang terkenal dengan aktiviti menunggang burung unta. Di tempat yang lain pula sudah ada penduduk yang menjadikan penternakan lembu tenusu sebagai sumber pendapatannya.

Daripada fakta di atas menunjukkan bahawa industri penternakan di KB mempunyai kelebihan dan berpotensi untuk dimajukan. Walaubagaimanapun pendekatan pelaksanaan projek pembangunan ini perlulah dirancang dengan baik. Pihak Kerajaan wajar menentukan polisinya untuk membantu pihak berminat untuk mencorakkan aktiviti turun-temurun penternakan di daerah ini. Adunan aktiviti konvensional perlulah disuntik dengan kaedah kontemperori pengurusan penternakan.


Apabila kemajuan ditunjukkan dalam projek penternakan lembu pedaging, maka wajarlah ditambah nilai dengan menjadikan sumber yang ada digunakan sepenuhnya. Oleh itu, Projek ini akhirnya akan diberjalan berdasarkan konsep pelancongan ternakan. Untuk konsep pelancongan ini, Kuda padi yang banyak di KB akan dijalankan sebagai kekuatan atau imej pelancongannya. Pelbagai pakej pelancongan akan diperkenalkan seperti perkemahan berkuda dan merentasi Daerah KB dengan menunggang kuda. Pada masa yang sama KB boleh menjadi pusat aktiviti berkuda Negeri Sabah yang terkenal di Malaysia dan Dunia.

Oleh itu, cadangan ini akan memberikan idea awal untuk membolehkan projek ini berjalan.

2.0 KEPENTINGAN DAN KESAN PELAKSANAAN PROJEK INI KEPADA MASYARAKAT DAERAH KOTA BELUD
Beberapa kepentingan dan kesan pelaksanaan projek ini kepada mesyarakat KB iaitu:

2.1 Imej KB sebagi pekan Kuda dicerminkan dengan kemajuan pelancongan ternakan. Banyak pelancong akan dating ke KB untuk melihat dan mencuba pakej pelancongan ternakan yang unik. Malahan industry sukan ternakan seperti sukan berkuda dunia tidak mustahil akan dijalankan di daerah ini suatu hari nanti.
2.2 Banyak sumber pekerjaan baru kepada penduduknya akan terjana. Penduduk yang menjadikan ternakan kudanya sebagai minat sahaja akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan. Banyak pembantu pelancongan akan diperlukan. Hotel lima bintang mesti diperlukan. Industri hiliran lain adalah seperti kraftangan pelancongan dan industry makanan ternakan itu sendiri.
2.3 Masalah lembu jalanan akan dikurangkan atau dihapuskan. Ternakan akan dibeli oleh industry dan dijaga dan dikembangbaikkan di satu tempat khas. Penduduk boleh memikirkan sama ada menjual atau menyewakan ternakan kepada industry tersebut. Untuk ini kerajaan akan berkerjasama untuk menguatkuasakan akta penternakan tertentu.
2.4 KB akan menjadi salah satu daerah pengeluaran daging lembu yang terkenal di Negeri Sabah.
2.5 KB akan memiliki peladang jutawan tempatan.

3.0 JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

Berikut adalah cadangan aturan jadual pelaksanaan projek ini.

3.1 Penghasilan idea. Cetusan awal idea telah dihasilkan.
3.2 Permohonan bajet kertas cadangan dan bajet diluluskan. Mohon diluluskan
3.3 Penghasilan Kertas Cadangan.
3.4 Kajian feasibility.
3.5 Kelulusan kewangan.
3.6 Perlantikan individu pelaksana dan pakar nasihat.
3.7 Pelaksanaan
3.8 Pemantauan berterusan.4.0 KOS PELAKSANAAN PROJEK.

Kos sebenar untuk melaksanakan projek ini belum dapat ditentukan lagi. Dijangkakan bajet adalah dalam lingkungan 2-3 juta ringgit. Oleh itu, kertas cadangan perlu dihasilkan. Untuk ini diharapakan supaya satu bajet khas diperuntukkan untuk membayar honorarium pakar untuk menghasilkan satu kertas cadangan yang lebih baik di ikuti dengan kajian feasibility. Dicadangkan sebanyak RM30,000 diperuntukkan untuk menghasilkan kertas cadangan ini. Berikutan adalah justifikasi peruntukan yang dicadangan.

Sebanyak empat orang pakar diperlukan untuk menghasilkan kertas cadangan yang baik. Seorang pakar haiwan dan pertanian, seorang pakar lukisan landskap, seorang pakar kajian ekonomi dan social dan seorang lagi pakar dalam bidang pelancongan. Semua pakar ini adalah kakitangan Universiti Malaysia Sabah. Seramai 10 orang penemuduga pula diperlukan untuk membuat survey social ekonomi penduduk KB yang terlibat. Seorang sekateriat pula diperlukan untuk menfailkan dan membukukan hasil kajian ini.Bil Perkara Bajet (RM)
1. Penghasilan idea.

 Setiap pakar dijangka akan menghasilkan masa sebanyak 20 jam untuk memikirkan dan menuliskan idea. Kadar bayaran honorarium pakar minima Master Holder adalah RM100/jam x 20Jam x 4 orang pakar = Rm8000.
 Sebanyak 10 siri mesyuarat dijangka akan berjalan dan setiap sesi sebanyak 5 jam akan dihabiskan. RM100/jam x 5jam x 4orang pakar =RM 8008,800
2. Elaun makan dan minum.
 Sekurang-kurangnya 5 kali elaun makan dan minum dibenarkan dengan kadar khas golongan DS45 iaitu RM85/hari, RM85 X 5 hari X 4 orang = RM1,700


1,700
3 Elaun hotel dan penginapan
 Sebanyak 5 malam dibenarkan dengan sewa hotel standard kelayakan DS45 iaitu RM180, RM180 X 5 malam x 4 orang = RM 3,600


3,600
4 Elaun Pengangkutan
 Anggapan jarak KK ke KB iaitu 60 KM pergi dan balik RM0.60/KM X 120 KM X 4 orang X 5 hari =RM 1,440

1,440
5 Alat tulis
 Setiap pakar dijangka hanya menghabiskan RM100 untuk alat tulis, RM100 X 4 orang =RM400
 Bainding kertas kerja dan fotostat anggaran RM600.
 Sewaan elektronik seperti desktop = RM500.1,500
6 Elaun perhubungan (Air time telephon)
 Dijangka Rm100 seorang dan RM1,000 bagi ketua perhubungan.
1,500
7 Bayaran khas pengumpul data social:-
 RM50/hari X 10 orang X 3 hari = RM1,500
 Pengangkutan Rm150/hari X 2 buah kereta X 3 hari =RM900.

2,400
8 Bayaran sekateriat khas.
 RM1200/bulan untuk 3 bulan projek berjalan
3,600
9 Lain-lain:-
 Luar jangka seperti mengadakan dialog terbuka dan makan minum semasa temuduga social ekonomi.

5,460
Jumlah yang dipohon 30,000

5.0 KESIMPULAN
Jawatankuasa pencetus awal idea ini mencadangkan supaya bajet penghasilan kertas cadangan ini diluluskan untuk membolehkan satu kertas kerja yang baik dapat dihasilkan. Kami percaya bahawa projek ini mempunyai kepentiangan yang jelas bukan sahaja kepada kemajuaan daerah tetapi imej kepimpinan ahli mesyarakat di daerah KB.

1 comment: