2013-01-20

RESOLUSI PERSIDANGAN MEJA BULAT


RESOLUSI
PERSIDANGAN MEJA BULAT MENANGANI CABARAN UTAMA
KAMPUNG PINTASAN KOTA BELUD, 2013


20 Januari 2013 ( Ahad )
Balai Waris Cikgu Saibeh, Kesapang.

PENDAHULUAN
Menyedari bahawa perpaduan , kerjasama, bantu membantu dan hidup harmoni saling hormat menghormati di atara kaum dan agama adalah tunjang kekuatan peserta-peserta Kampung Peranginan Kuala Pintasan  Kota Belud maka Persidangan Meja Bulat menangani cabaran utama kampung ini telah diadakan pada 20 Januari 2013 bertempat di Balai Waris Cikgu Saibeh  Kesapang Kota Belud , dengan memilih isu perpaduan sebagai cabaran utama melestarikan pembangunan Kampung Peranginan Kuala Pintasan Kota Belud.
Persidangan ini telah dihadiri 103 orang peserta terdiri daripada jawatankuasa kampung, ketua-ketua blok, dan peserta-peserta Kampung Peranginan.
           Menerima hakikat bahawa setiap peserta kampung adalah bertanggungjawab menjaga, menjaya dan membangunkan kampung tersebut maka pada hari ini kita perakukan bahawa cabaran-cabaran utama Kampung Peranginan Kuala Pintasan Kota Belud akan ditangani dengan cara-cara berikut :-

PERTAMA : Mendesak pihak kerajaan meluluskan permohonan Kampung Peranginan Kuala Pintasan  Kota Belud dengan segera.

KE DUA : Memantapkan sistem penyampaian kampung
·         Memperkukuhkan jawatankuasa kampung
·         Melantik biro-biro yang dipertanggungjawabkan
·         Mewujudkan lamanan sesawang kampung

 KE TIGA : Memantapkan perpaduan – peserta yang berbilang bangsa dan agama melalui aktiviti-aktiviti :-
·         Program Permuafakatan
·         Hari Keluarga
·         Pesta
·         Kanival
·         Lain-lain yang berkaitan

KE EMPAT : Membaiki kemudahan asas seperti:-
·         Saliran pembuangan air bertakung
·         Membaiki jalan-jalan utama
·         Mewujudkan kemudahan-kemudahan reakriasi
·         Membina pagar kawasan
·         Menyiapkan rumah penempatan

KE LIMA : Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan
·         Pemimpin kerajaan negeri
·         Pemimpin setempat
·         NGO yang berkaitan
·         Dan lain-lain.

KE ENAM : Persidangan ini telah mengenalpasti adanya cabaran dan halangan untuk berhubung dengan kewujudan Kampung Peranginan Kuala Pintasan Kota Belud. Maka persidangan ini mencadangkan supaya diadakan satu bengkel kursus untuk membincangkan cabaran-cabaran utama di atas.
Sekian .

Dikeluarkan oleh,

Urusetia Pesta Seliu-liu Kaamatan, Kampung Peranginan Kuala Pintasan.

No comments:

Post a Comment